Разработка дизайна-макета упаковки продукции, визуализация.